Select Page



TLK-10: — Poliartrozė

Poskyrį M15-M19 sudaro 5 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 40 kodai.



Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • M00-M99→JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS
      • M00-M25→ARTROPATIJOS
      • M15-M19→ARTROZĖ