Select PageTLK-10: — Pūlinis artritas

Poskyrį M00-M03 sudaro 2 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 13 kodai.

M00-M99 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • M00-M99→JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS
      • M00-M25→ARTROPATIJOS
      • M00-M03→INFEKCINĖS ARTROPATIJOS