Select PageTLK-10: — Nagų ligos

Poskyrį L60-L75 sudaro 13 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 85 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • L00-L99→ODOS IR POODŽIO LIGOS
      • L60-L75→ODOS PRIKLAUSINIŲ LIGOS