Select PageTLK-10: — Nudegimai saulės spinduliais

Poskyrį L55-L59 sudaro 5 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 31 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • L00-L99→ODOS IR POODŽIO LIGOS
      • L55-L59→ODOS IR POODINIŲ AUDINIŲ RADIACINIAI PAŽEIDIMAI