Select PageTLK-10: — Psoriazė

Poskyrį L40-L45 sudaro 5 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 32 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • L00-L99→ODOS IR POODŽIO LIGOS
      • L40-L45→PAPULOSKVAMOZINIAI PAKITIMAI