Select PageTLK-10: — Pūslinė (Pemphigus)

Poskyrį L10-L14 sudaro 4 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 26 kodai.

L00-L99 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • L00-L99→ODOS IR POODŽIO LIGOS
      • L10-L14→PŪSLINIAI PAKITIMAI