Select PageTLK-10: K73 — Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur

Kategoriją K73 sudaro 5 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas K73 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur.Pastaba dėl K73 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: hepatitą (lėtinį): / • alkoholinį (K70.1) / • sukeltą vaistų (K71) / • granuliominį, neklasifikuojamą kitur (K75.3) / • reaktyvųjį, nespecifinį (K75.2) / • virusinį (B15–B19)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • K00-K93→VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS
      • K70-K77→KEPENŲ LIGOS
        • K73→Lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur