Select PageTLK-10: K71 — Toksinė kepenų liga

Kategoriją K71 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas K71 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: toksinė kepenų liga.Pastaba dėl K71 diagnozės kodo taikymo: Apima: vaistų sukeltą: / • idiosinkrazinę (nenuspėjamą) kepenų ligą / • toksinę (nuspėjamą) kepenų ligą Toksinį poveikį sukėlusiai medžiagai nurodyti naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). Išskyrus: alkoholinę kepenų ligą (K70) / Bado-Chiari (Budd-Chiari) sindromą (I82.0)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • K00-K93→VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS
      • K70-K77→KEPENŲ LIGOS
        • K71→Toksinė kepenų liga