Select PageTLK-10: K66 — Kitos pilvaplėvės ligos

Kategoriją K66 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas K66 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos pilvaplėvės ligos.Pastaba dėl K66 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: ascitą (R18)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • K00-K93→VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS
      • K65-K67→PILVAPLĖVĖS LIGOS
        • K66→Kitos pilvaplėvės ligos