Select Page



TLK-10: — Plaučių embolija

Poskyrį I26-I28 sudaro 3 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 13 kodai.

I00-I99 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:




Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • I00-I99→KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS
      • I26-I28→PLAUTINĖ ŠIRDIES LIGA IR PLAUČIŲ KRAUJOTAKOS LIGOS