Select PageTLK-10: I25 — Lėtinė išeminė širdies liga

Kategoriją I25 sudaro 9 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas I25 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: lėtinė išeminė širdies liga.Pastaba dėl I25 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: kardiovaskulinę ligą, neklasifikuojamą kitaip (I51.6)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • I00-I99→KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS
      • I20-I25→ŠIRDIES IŠEMINĖS LIGOS
        • I25→Lėtinė išeminė širdies liga