Select PageTLK-10: I22 — Pakartotinis miokardo infarktas

Kategoriją I22 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas I22 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: pakartotinis miokardo infarktas.Pastaba dėl I22 diagnozės kodo taikymo: Apima: miokardo:  • infarktą:   • išplitusį   • pasikartojantį • pakartotinį infaktą Pastaba: Sergamumo kodavimui, šios kategorijos kodais žymimas bet kokios lokalizacijos infarktas, įvykstantis per 4 savaites (28 dienas) po ankstesnio infarkto pradžios Išskyrus: miokardo infarktą, apibūdintą kaip lėtinį, arba trunkantį daugiau kaip 4 savaites (daugiau kaip 28 dienas) nuo susirgimo pradžios (I25.8)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • I00-I99→KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS
      • I20-I25→ŠIRDIES IŠEMINĖS LIGOS
        • I22→Pakartotinis miokardo infarktas