Select PageTLK-10: I21 — Ūminis miokardo infarktas

Kategoriją I21 sudaro 6 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas I21 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: ūminis miokardo infarktas.Pastaba dėl I21 diagnozės kodo taikymo: Apima: miokardo infarktą, apibūdintą kaip ūminį, arba miokardo infarktą, trunkantį 4 savaites (28 dienas) ar mažiau Išskyrus: tam tikras komplikacijas po ūminio miokardo infarkto (I23) / miokardo infarktus: / • persirgtą (I25.2) / • apibūdinamą kaip lėtinį arba trunkantį daugiau kaip 4 savaites (daugiau kaip 28 dienas) (I25.8) / • kartotinį (I22) / poinfarktinį sindromą (I24.1)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • I00-I99→KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS
      • I20-I25→ŠIRDIES IŠEMINĖS LIGOS
        • I21→Ūminis miokardo infarktas