Select PageTLK-10: I15 — Antrinė hipertenzija

Kategoriją I15 sudaro 5 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas I15 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: antrinė hipertenzija.Pastaba dėl I15 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: hipertenziją, esant šių kraujagyslių pakenkimui: / • smegenų (I60–I69) / • akių (H35.0)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • I00-I99→KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS
      • I10-I15→HIPERTENZINĖS LIGOS
        • I15→Antrinė hipertenzija