Select PageTLK-10: — Kondukcinis ir neurosensorinis prikurtimas

Poskyrį H90-H95 sudaro 5 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 33 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H60-H95→AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS
      • H90-H95→KITOS AUSIES LIGOS