Select PageTLK-10: — Nepūlingas vidurinės ausies uždegimas (nepūlingas vidurinis otitas)

Poskyrį H65-H75 sudaro 9 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 47 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H60-H95→AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS
      • H65-H75→VIDURINĖS AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS