Select PageTLK-10: — Išorinės ausies uždegimas (išorinis otitas)

Poskyrį H60-H62 sudaro 2 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 16 kodai.

H60-H95 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H60-H95→AUSIES IR SPENINĖS ATAUGOS LIGOS
      • H60-H62→IŠORINĖS AUSIES LIGOS