Select PageTLK-10: — Nistagmas ir kiti netaisyklingi akies judesiai

Poskyrį H55-H59 sudaro 3 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 10 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H00-H59→AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS
      • H55-H59→KITOS AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS