Select PageTLK-10: H54 — Regėjimo sutrikimai, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą

Kategoriją H54 sudaro 7 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas H54 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: regėjimo sutrikimai, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą.Pastaba dėl H54 diagnozės kodo taikymo: Pastaba: žemiau esančioje lentelėje pateikiama Tarptautinės oftalmologijos tarybos (2002 m. nutarimas) rekomenduota ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) konsultacijų dėl „Regėjimo praradimo ir regėjimo funkcijos charakteristikų standartų kūrimo“ rekomendacijose (2003 m. rugsėjo mėn.) pateikta regėjimo sutrikimų klasifikacija. / / Apibūdinant regėjimo sutrikimus, kuriems suteikti H54.0–H54.3 kodai, regėjimo aštrumą reikia nustatyti, kai atmerktos abi akys, su korekcija, jeigu tokia yra. Apibūdinant regėjimo sutrikimus, kuriems suteikti H54.4–H54.6 kodai, regėjimo aštrumą reikia nustatyti, kai atmerkta viena akis, su korekcija, jeigu tokia yra. / / Jeigu vertinama pagal akipločio pakitimus, pacientai su geriau matančiosios akies akipločiu, ne didesniu kaip 10o atstumu apie centrinį fiksavimo tašką, patenka į 3-ią kategoriją. Esant vienos akies aklumui (H54.4), šis akipločio sumažėjimo laipsnis taikomas pažeistai akiai. / / Regėjimo sutrikimo kategorijaRegėjimo į tolį aštrumas Blogesnis už: Lygus arba geresnis už: Nedidelis regėjimo sutrikimas arba regėjimas be sutrikimų 0   6/18 / 3/10 (0,3) / 20/70 Vidutinis regėjimo sutrikimas 1 6/18 / 3/10 (0,3) / 20/70 6/60 / 1/10 (0,1) / 20/200 Didelis regėjimo sutrikimas 2 6/60 / 1/10 (0,1) / 20/200 3/60 / 1/20 (0,05) / 20/400 Aklumas 3 3/60 / 1/20 (0,05) / 20/400 1/60 (skiria pirštus vieno metro atstumu) / 1/50 (0,02) / 5/300 (20/1200) Aklumas 4 1/60 (skiria pirštus vieno metro atstumu) / 1/50 (0,02) / 5/300 (20/1200) Šviesos jutimas Aklumas     5 Nėra šviesos jutimo   9 Nenustatyta arba nepatikslinta   / / Pastaba: apibrėžimas Regėjimo sutrikimas, kuriam suteiktas H54 kodas, apima 0 kategoriją, į kurią patenka nedidelis regėjimo sutrikimas arba regėjimas be sutrikimų, 1 kategoriją, į kurią patenka vidutinis regėjimo sutrikimas, 2 kategoriją, į kurią patenka didelis regėjimo sutrikimas, 3, 4 ir 5 kategorijas, į kurias patenka aklumas, ir 9 kategoriją, į kurią patenka nepatikslintas regėjimo sutrikimas. Silpnas regėjimas, kurio sąvoka vartota ankstesniame leidime, patenka į 1 ir 2 kategoriją, kurioms priklauso vidutinis ir didelis regėjimo sutrikimai, siekiant išvengti painiavos dėl asmenų, kuriems reikalinga silpno regėjimo priežiūra. Išskyrus: trumpalaikę amaurozę (G45.3) /Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H00-H59→AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS
      • H53-H54→REGĖJIMO SUTRIKIMAI IR AKLUMAS
        • H54→Regėjimo sutrikimai, įskaitant abiejų akių arba vienos akies aklumą