Select PageTLK-10: H44 — Akies obuolio ligos

Kategoriją H44 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas H44 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: akies obuolio ligos.Pastaba dėl H44 diagnozės kodo taikymo: Apima: ligas, pažeidžiančias daugelį akies audiniųDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H00-H59→AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS
      • H43-H45→STIKLAKŪNIO IR AKIES OBUOLIO LIGOS
        • H44→Akies obuolio ligos