Select PageTLK-10: H43 — Stiklakūnio ligos

Kategoriją H43 sudaro 6 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas H43 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: stiklakūnio ligos.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H00-H59→AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS
      • H43-H45→STIKLAKŪNIO IR AKIES OBUOLIO LIGOS
        • H43→Stiklakūnio ligos