Select PageTLK-10: — Glaukoma

Poskyrį H40-H42 sudaro viena kategorija. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 10 kodai.

H00-H59 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H00-H59→AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS
      • H40-H42→GLAUKOMA