Select PageTLK-10: — Miežis ir šaltasis miežis (chalazionas)

Poskyrį H00-H06 sudaro 5 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 38 kodai.

H00-H59 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • H00-H59→AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS
      • H00-H06→VOKŲ, AŠARŲ SISTEMOS IR AKIDUOBĖS LIGOS