Select PageTLK-10: — Cerebrinis paralyžius

Poskyrį G80-G83 sudaro 4 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 25 kodai.

G00-G99 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • G00-G99→NERVŲ SISTEMOS LIGOS
      • G80-G83→CEREBRINIS PARALYŽIUS IR KITI PARALYŽINIAI SINDROMAI