Select PageTLK-10: — Generalizuota miastenija (myasthenia gravis) ir kiti mioneuralinių jungčių sutrikimai

Poskyrį G70-G73 sudaro 3 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 21 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • G00-G99→NERVŲ SISTEMOS LIGOS
      • G70-G73→MIONEURALINIŲ JUNGČIŲ IR RAUMENŲ LIGOS