Select PageTLK-10: — Paveldėtoji ir idiopatinė neuropatija

Poskyrį G60-G64 sudaro 4 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 19 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • G00-G99→NERVŲ SISTEMOS LIGOS
      • G60-G64→POLINEUROPATIJOS IR KITI PERIFERINĖS NERVŲ SISTEMOS SUTRIKIMAI