Select Page



TLK-10: G43 — Migrena

Kategoriją G43 sudaro 6 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas G43 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: migrena.Pastaba dėl G43 diagnozės kodo taikymo: Jei ligą sukėlė vaistas, naudokite papildomą išorinių priežasčių kodą (20 skyrius). Išskyrus: galvos skausmą, neklasifikuojamą kitaip (R51)



Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • G00-G99→NERVŲ SISTEMOS LIGOS
      • G40-G47→EPIZODINIAI IR PAROKSIZMINIAI SUTRIKIMAI
        • G43→Migrena