Select PageTLK-10: G40 — Epilepsija

Kategoriją G40 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas G40 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: epilepsija.Pastaba dėl G40 diagnozės kodo taikymo: Sunkiai gydoma epilepsija pasižymi tuo, kad, nepaisant gydymo ne mažiau kaip dviem vaistais nuo epilepsijos, skiriant pakankamas jų dozes atskirai arba kartu, per mėnesį pasireiškia daugiau nei vienas priepuolis su sąmonės sutrikimu arba per metus pasireiškia daugiau negu dvylika priepuolių. Pastaba: šie ligos apibūdinimo kriterijai skirti naudoti gydytojams, o ne ligų koduotojams (statistikams). Sunkiai gydomos epilepsijos kodas būklei turėtų būti priskiriamas tik remiantis jos klinikine dokumentacija. Išskyrus: Landau-Klefnerio (Landau-Kleffner) sindromą (F80.3) / priepuolį (traukulinį), neklasifikuojamą kitaip (R56.8) / epilepsinę būklę (G41) / Todo (Todd) paralyžių (G83.89) Toliau pateikti penktuoju simboliu žymimi poskyriai G40.0-G40.9 skyriuje koduojami taip: ⊗ 0 neminint sunkiai gydomos epilepsijos ⊗ 1 esant sunkiai gydomai epilepsijaiDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • G00-G99→NERVŲ SISTEMOS LIGOS
      • G40-G47→EPIZODINIAI IR PAROKSIZMINIAI SUTRIKIMAI
        • G40→Epilepsija