Select PageTLK-10: — Išsėtinė sklerozė

Poskyrį G35-G37 sudaro 3 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 15 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • G00-G99→NERVŲ SISTEMOS LIGOS
      • G35-G37→DEMIELINIZUOJANČIOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS