Select PageTLK-10: — Parkinsono (Parkinson) liga

Poskyrį G20-G26 sudaro 5 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 33 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • G00-G99→NERVŲ SISTEMOS LIGOS
      • G20-G26→EKSTRAPIRAMIDINIAI IR JUDESIŲ SUTRIKIMAI