Select PageTLK-10: — Bakterinis meningitas, neklasifikuojamas kitur

Poskyrį G00-G09 sudaro 6 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 25 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • G00-G99→NERVŲ SISTEMOS LIGOS
      • G00-G09→UŽDEGIMINĖS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS