Select PageTLK-10: — Kitur nepatikslintas psichikos sutrikimas

Poskyrį F99-F99 sudaro viena kategorija. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 1 kodai.

F00-F99 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F99-F99