Select PageTLK-10: — Hiperkineziniai sutrikimai

Poskyrį F90-F98 sudaro 7 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 45 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F90-F98→ELGESIO IR EMOCIJŲ SUTRIKIMAI, PRASIDEDANTYS VAIKYSTĖJE IR PAAUGLYSTĖJE