Select PageTLK-10: F64 — Lyties tapatumo sutrikimai

Kategoriją F64 sudaro 5 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas F64 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: lyties tapatumo sutrikimai.

Lyties tapatumo sutrikimai – aktuali sritis, apie kurią pastaruoju metu vis intensyviau kalbama, rašoma ir kuria domimasi. Mokslinėje literatūroje tai apibūdinama kaip asmens išvaizdos ir asmens savęs identifikavimo disharmonija. Dažnai tokio vidinio konflikto varginamo asmens emocinė būklė vadinama disforine. Dėl šios priežasties lyties tapatumo sutrikimai literatūroje įvardijami kaip lytinė disforija.

Tiksli lyties tapatumo sutrikimų priežastis nežinoma. Tarptautiniame ligų ir sveikatos problemų klasifikatoriuje (TLK-10-AM) lyties tapatumo sutrikimai žymimi F64 kodu,išskiriant transseksualumą, dvilypį transvestizmą, lyties tapatumo sutrikimą vaikystėje. Iš jų dažniausiai profesionalios medicinos pagalbos prireikia transseksualiems žmonėms, nes jie siekia radikalaus gydymo hormonais ir lyties keitimo operacijos.

Diagnostikos ir gydymo procesą sudaro 5 etapai: diagnostinis vertinimas, psichoterapija ar konsultavimas, gyvenimo patirtis (angl. real experience), hormonų terapija ir chirurginė intervencija. Diagnozuojant lyties tapatumo sutrikimus siekiama, kad dalyvautų įvairių disciplinų gydytojų profesionalų komanda. Nepasitenkinimas duotąja lytimi turėtų trukti bent dvejus metus (kai kuriose rekomendacijose ≥ 1 m.) Taip pat turi būti atmestos kitos į lyties tapatumo sutrikimus panašios ligos. Hormonų terapijos tikslas – skatinti antrinių lytinių požymių, kurie būdingi siekiamos (priešingos) lyties brendimo metu, atsiradimą.

Chirurginis gydymo metodas neturėtų būti taikomas tol, kol transseksualus asmuo nesijaučia visavertiškai gyvendamas kaip priešingos lyties asmuo. Šių lyties tapatumo sutrikimų diagnostikos ir gydymo gairių tikslas – apibrėžti sveikatos priežiūros standartą, kuriuo remdamasis gydytojas galėtų visapusiškai padėti pacientui, susiduriančiam su lyties tapatumo sutrikimu.
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F60-F69→SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
        • F64→Lyties tapatumo sutrikimai