Select PageTLK-10: F63 — Įpročių ir potraukių sutrikimai

Kategoriją F63 sudaro 6 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas F63 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: įpročių ir potraukių sutrikimai.Pastaba dėl F63 diagnozės kodo taikymo: Ši kategorija apima tam tikrus elgesio sutrikimus, kurie nepriskiriami kitiems kodams. Jiems būdingi pasikartojantys veiksmai, kurie neturi aiškios racionalios priežasties, yra nekontroliuojami ir dažniausiai kenkia paties paciento ar kitų žmonių interesams. Pacientas teigia, kad jo elgesį skatina impulsai, kurių jis negali suvaldyti. Šių būklių priežastys neaiškios ir sutrikimai grupuojami kartu dėl panašaus aprašymo, o ne todėl, kad jie turi kitų svarbių bendrų požymių. Išskyrus: įprotį piktnaudžiauti alkoholiu ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (F10–F19) / impulsų ir įpročių sutrikimus, susijusius su seksualiniu elgesiu (F65)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F60-F69→SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
        • F63→Įpročių ir potraukių sutrikimai