Select PageTLK-10: F61 — Mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai


Ligos kodas F61 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai.
Atgal

Pastaba dėl F61 diagnozės kodo taikymo: Ši kategorija skirta tiems asmenybės sutrikimams, kurie dažnai sukelia sunkumų, bet, kuriems esant, negalima išskirti specifinių simptomų, būdingų F60 aprašytiems sutrikimams. Dėl šios priežasties juos yra gerokai sunkiau diagnozuoti nei F60 klasifikuotus sutrikimus. / Tokių sutrikimų pavyzdžiai: / • asmenybės sutrikimas, pasižymintis kelių sutrikimų, aprašytų F60 požymiais, bet be vyraujančios simptomų grupės, kuri leistų tiksliau nustatyti diagnozę / • sunkumų keliantys asmenybės sutrikimai, neklasifikuoti F60 ir F62 ir laikomi antriniais pagrindinio diagnozuoto afektinio arba nerimo sutrikimo atžvilgiu Išskyrus: asmenybės bruožų akcentuacijas (Z73.1)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F60-F69→SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
        • F61→Mišrūs ir kiti asmenybės sutrikimai