Select PageTLK-10: F60 — Specifiniai asmenybės sutrikimai

Kategoriją F60 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas F60 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: specifiniai asmenybės sutrikimai.Pastaba dėl F60 diagnozės kodo taikymo: Tai ryškūs asmenybės ir elgesio sutrikimai, kurie nėra tiesiogiai sukelti ligos, sužeidimo arba kito smegenų pakenkimo ar psichikos ligos. Paprastai šie sutrikimai apima kelias asmenybės pasireiškimo sritis ir yra beveik visada susiję su reikšmingais asmeninio bei socialinio funkcionavimo sunkumais. Specifiniai asmenybės sutrikimai dažniausiai prasideda vaikystėje arba paauglystėje ir tęsiasi brandaus amžiaus laikotarpiu.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • F00-F99→PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
      • F60-F69→SUAUGUSIŲJŲ ASMENYBĖS IR ELGESIO SUTRIKIMAI
        • F60→Specifiniai asmenybės sutrikimai