Select PageTLK-10: — Lokalizuotas nutukimas

Poskyrį E65-E68 sudaro 4 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 14 kodai.

E00-E90 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • E00-E90
      • E65-E68→NUTUKIMAS IR KITAS MAISTO MEDŽIAGŲ PERTEKLIUS