Select PageTLK-10: — Nediabetinė hipoglikeminė koma

Poskyrį E15-E16 sudaro 2 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 8 kodai.

E00-E90 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • E00-E90
      • E15-E16→KITI GLIUKOZĖS REGULIAVIMO IR KASOS VIDAUS SEKRECIJOS FUNKCIJOS SUTRIKIMAI