Select PageTLK-10: D75 — Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos

Kategoriją D75 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D75 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos.Pastaba dėl D75 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: limfmazgių padidėjimą (R59) / hipergamaglobulinemiją, neklasifikuojamą kitaip (D89.2) / limfadenitą: / • ūminį (L04) / • lėtinį (I88.1) / • mezenterinį (ūminį) (lėtinį) (I88.0) / • neklasifikuojamą kitaip (I88.9)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • D50-D89→KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
      • D70-D77→KITOS KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS
        • D75→Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos