Select PageTLK-10: D73 — Blužnies ligos

Kategoriją D73 sudaro 8 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D73 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: blužnies ligos.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • D50-D89→KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
      • D70-D77→KITOS KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS
        • D73→Blužnies ligos