Select PageTLK-10: D56 — Talasemija

Kategoriją D56 sudaro 7 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D56 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: talasemija.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • D50-D89→KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS
      • D55-D59→HEMOLIZINĖS ANEMIJOS
        • D56→Talasemija