Select PageTLK-10: D47 — Kiti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai

Kategoriją D47 sudaro 6 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D47 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kiti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai.Pastaba dėl D47 diagnozės kodo taikymo: Pastaba: TLK-O III-iajame leidime lėtiniai mieloproliferaciniai sutrikimai iš naujo koduojami piktybinės eigos kodu /3. D47 kodai ir toliau bus naudojami (nors jie pateikiami skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • D37-D48→NEAIŠKIOS AR NEŽINOMOS EIGOS NAVIKAI
        • D47→Kiti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai