Select PageTLK-10: D45 — Tikroji policitemija


Ligos kodas D45 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: tikroji policitemija.
Atgal

Pastaba dėl D45 diagnozės kodo taikymo: Pastaba: Tikroji policitemija buvo klasifikuota iš naujo ir TLK-O III-iajame leidime koduojama piktybinio naviko morfologijos kodu. Kodas D45 bus naudojamas ir toliau (nors jis pateikiamas skyriuje Neaiškios ar nežinomos eigos navikai) kartu su atitinkamu morfologijos kodu.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • D37-D48→NEAIŠKIOS AR NEŽINOMOS EIGOS NAVIKAI
        • D45→Tikroji policitemija