Select PageTLK-10: D22 — Melanocitinis apgamas

Kategoriją D22 sudaro 9 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D22 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: melanocitinis apgamas.Pastaba dėl D22 diagnozės kodo taikymo: Apima: morfologijos kodus M872-M879 su eigos kodu /0 / apgamas: / • mėlynasis / • plaukuotasis / • neklasifikuojamas kitaip / • pigmentinisDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • D10-D36→GERYBINIAI NAVIKAI
        • D22→Melanocitinis apgamas