Select PageTLK-10: D06 — Gimdos kaklelio karcinoma in situ

Kategoriją D06 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D06 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: gimdos kaklelio karcinoma in situ.Pastaba dėl D06 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: gimdos kaklelio melanomą in situ (D03.5) / sunkią gimdos kaklelio displaziją, nenurodyta kitaip (N87.2)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • D00-D09→NAVIKAI IN SITU
        • D06→Gimdos kaklelio karcinoma in situ