Select PageTLK-10: D04 — Odos karcinoma in situ

Kategoriją D04 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D04 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: odos karcinoma in situ.Pastaba dėl D04 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: Keiro (Queyrat) eritroplaziją (varpos), neklasifikuojamą kitaip (D07.4) / melanomą in situ (D03)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • D00-D09→NAVIKAI IN SITU
        • D04→Odos karcinoma in situ