Select PageTLK-10: D03 — Melanoma in situ

Kategoriją D03 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D03 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: melanoma in situ.Pastaba dėl D03 diagnozės kodo taikymo: Apima: morfologijos kodus M872-M879 su eigos kodu /2Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • D00-D09→NAVIKAI IN SITU
        • D03→Melanoma in situ