Select PageTLK-10: D02 — Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos karcinoma in situ

Kategoriją D02 sudaro 5 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas D02 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos karcinoma in situ.Pastaba dėl D02 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: melanomą in situ (D03)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • D00-D09→NAVIKAI IN SITU
        • D02→Vidurinės ausies ir kvėpavimo sistemos karcinoma in situ