Select PageTLK-10: — Krūties piktybinis navikas

Poskyrį C50-C50 sudaro viena diagnozės kodų kategorija. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 10 kodai.

C00-D48 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • C00-D48→NAVIKAI
      • C00-C97
      • C50-C50